Välkommen
till
Föräldrarkooperativet Åkersorken
FÖRSKOLA & FRITIDSHEM


Föräldrakooperativet Åkersorken
I natursköna Vallby ligger Åkersorkens Föräldrakooperativ. Kooperativet driver en egen förskola, ett eget tillagningskök samt ett fritidshem på entreprenad åt kommunen.

Åkersorken har en gemensam grund att stå på gällande barnsyn, vision och värderingar. Vårt Reggio Emilia inspirerade arbetssätt är gemensamt för förskolan och fritidshemmet. Det innebär att vi arbetar mycket med barnens inflytande och delaktighet under deras dag hos oss. Barnen ges utrymme för att välja aktiviteter under dagen. De får även känna att de kan vara med och påverka verksamheten på förskolan och fritidshemmet.
FÖRSKOLA
VALLBY SKOLA
FRITIDSHEM
FÖRSKOLA
Under ht-13, med examination januari vt-14, har Föräldrakooperativet Åkersorkens personal genomfört den nationella PIM-utbildningen (Praktisk IT- och mediahantering)

Samtlig personal har också genomgått kursen ICDP (Vägledande samspel) under vt-13 och ht-13, varav en utbildad vägledare.