top of page
Säg vad du tycker!
 
Lämna beröm, förslag och synpunkter.

 

Tack för att du vill berätta vad du tycker om Föräldrakooperativet Åkersorken. Här kan du ge beröm, förslag, klagomål och övriga synpunkter som rör vår verksamhet. Dina synpunkter är viktiga och värdefulla. De hjälper oss att utveckla och förbättra Åkersorken.

 

Alla huvudmän har ett ansvar att ta emot och utreda klagomål mot den utbildning som huvudmannen bedriver. Enligt 4 kap. 8 § i skollagen ska alla huvudmän ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Det innebär dels en skyldighet att ta emot och dels en skyldighet att utreda inkomna synpunkter.

Så här går det till:
Du skickar in dina synpunkter genom att fylla i formuläret. Svaren i formuläret kommer skickas till vår rektor samt till ordförande i styrelsen. Vill du skicka ett meddelande till bara vår rektor eller vår ordförande finner du kontaktuppgifter här.

Du som har lämnat kontaktuppgifter får svar inom 10 arbetsdagar. Vi kan inte garantera att vi gör något åt din synpunkt inom 10 dagar, men du ska ha fått svar om hur vi hanterar den. Du som valt att vara anonym kommer ej få återkoppling i ditt lämnade ärende.

 

 

Säg vad du tycker!
bottom of page