top of page

Förskolan

Föräldrakooperativet Åkersorken är uppdelad i två avdelningar där barnen har sin hemvist utifrån sin ålder. Skogsmusen har barn i åldrarna 1-3 år och till Sorken hör de äldre barnen. Vi strävar efter hög personaltäthet bland våra barn och har i snitt 39 barn inskrivna på förskolan. Våra öppettider är för närvarande 06.15-17.15 men Eskilstuna kommun har ramtiderna 06.15-18.15.

Vi är 7 pedagoger i personalen idag och en kock som arbetar i köket. Av våra pedagoger är fem stycken legitimerade förskollärare och två stycken är barnskötare. 

 

Verksamheten består av aktiviteter utifrån barns inflytande och delaktighet med lek och daglig utevistelse i vår natursköna miljö. Förskolan har en stor utegård med träd, hinderbana, pilkojor, sandlådor, klätterställningar, båt, kiosk och gungor. Det ger goda förutsättningar för kreativ och skapande lek samt stimulans till barnets motoriska utveckling. Vi har en härlig närmiljö med olika skogsbackar där vi vistas ofta. 

Den dagliga verksamheten vilar på styrdokumentet Lpfö-18 förskolans läroplan samt våra lokala verksamhetsmål. Vi arbetar även med Grön flagg, ett unikt lärande program inom hållbar utveckling. I vårt arbete strävar vi efter att synliggöra alla barn. Utifrån behov, syn- och förhållningssätt skapas de bästa förutsättningarna för en god utveckling till ansvarstagande medborgare. Barnens språkutveckling stimuleras aktivt genom sång, musik, rim, ramsor och sagor. Personalen använder i de yngre åldrarna tecken som stöd (TAKK - tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) i den dagliga verksamheten.


 

bottom of page