top of page

Kontakta oss

Föräldrakooperativet Åkersorken

Vallby Skola 1C
63509 Eskilstuna

Rektor Gunilla Göransson: 072-4524083

Sorken: 072-2055179

Skogsmusen: 0730-308426

Köket:072-2018644

Maila vår Rektor Gunilla Göransson
Maila vår Ordfö
rande Kalle Wahlström

Maila vår Personal

Maila vårt Kök
 

bottom of page