Styrelse

NS-1-0501_web.jpg

Lisa Björling
Ordförande
Mamma till Majken (-16)
& Hedda (-19)

IMG_4450.jpg

Malin Bergsland
Vice Ordförande
Arbetsmiljöansvarig

Mamma till Edith (-16) & Valter (-17)

IMG_4451.jpg

Sofia Almerén Persson
Sekreterare, krisgruppsansv.
Mamma till Signe (-18) & August (-19)

Niklas Larsson foto.jpg

Niklas Larsson
Kassör
Pappa till Lova (-18) 

IMG_4453.jpg

Kajsa Sandström
Vice sekreterare, utegruppskontakt
Mamma till Edvin (-15) & Elvira (-18)

sandra wisen foto.jpg

Sandra Wisén
Kontaktperson innegruppen
Mamma till Ebbe (-17)

IMG_4452.jpg

Fredrik Hallin
Suppleant
Pappa till Saga (-19) 

ida ullervik foto.jpg

Ida Tinglöv
Suppleant
Mamma till Loke (-15) & Vidar (-17)