top of page

Föräldrakooperativ

Vad ett föräldrakooperativ innebär och hur det fungerar är givetvis väldigt olika, men en föräldrakooperativ förskola sköts enligt kommunens riktlinjer men drivs i privat regi. Formen är en ekonomisk förening där medlemmarna är de som har barn på förskolan. Vår personal är anställd av den ekonomiska föreningen.

 

Ett föräldrakooperativ ger en familjär och trygg miljö där du som förälder får möjlighet att lära känna alla barn och föräldrar samt även personalen genom arbetstillfällena på förskolan. Som förälder är man engagerad i barnens vardag och har god insyn i verksamheten.

Från vårterminen 2023 provar vi med schemalagda halvdagar på måndagar och fredagar.

Som förälder städar du hela förskolan på helgen en gång per termin. Denna tjänst kan du själv välja att betala för om du inte har möjlighet eller vill utföra den själv. Måndag-torsdag städas förskolan av en städfirma.

Vi har även gemensamma städdagar för innemiljön och utemiljön på våren och hösten. Innestäd sker en gång/termin . Förskolan städas då grundligt och det är obligatorisk närvaro från alla familjer. Utestäd sker en gång/termin. Vi städar då barnens utemiljö, rensar ogräs, beskär pilkojor samt annat som hör utemiljön till. Även vid detta tillfälle är det obligatoriskt närvaro och vi gör detta tillsammans med våra barn. 

Vi har för närvarande fyra intressegrupper; innegruppen, utegruppen, åtgärdsgruppen samt kreativitetsgruppen. Dessa grupper har egna åtaganden och det brukar vara någonting som varje familj har ansvar för. Exempelvis ansvar för värdfamiljer. Dessa åtaganden skiftar över tid. Som medlem i kooperativet kan du också räkna med att någon gång bli tillfrågad om styrelseuppdrag.

Har du några frågor eller funderingar får du gärna kontakta vår ordförande Kalle Wahlström.

bottom of page